Архитектура

Бивша тютюнева фабрика в Пловдив се възражда, но като офиси

Пловдив е град, печално известен с изоставените тютюневи складове. Те отдавна са в различни частни ръце, но все има спънки, заради които така и не биват възродени за нов живот. Сред основните пречки е съгласуването на какъвто и да е проект за складовете с Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН). Защото бившите фабрики и складове са културни ценности, а НИНКН е сред най-бавните държавни институции. Въпреки това една бивша тютюнева фабрика в Пловдив ще заживее нов живот. Това е фабрика „Родопи“.

Бивша тютюнева фабрика в Пловдив се възражда, но няма да произвежда цигари

Фасадата на бившата централа на тютюнева фабрика „Родопи“ ще бъде възстановена. Зданието се намира на кръстовището на улиците „Иван Вазов“ и „Авксентий Велешки“. Съгласно одобрен от Националния институт за недвижимо културно наследство план, се запазва цялата предна фасада към двете улици. Компрометираните части, които не отговарят на съвременните изисквания и съгласно съгласувания с институциите проект, се демонтират и ще бъдат изградени отново.

„Новата сграда ще отговаря на всички съвременни изисквания, а нейната реконструкция към този момент протича успешно. Сградата ще бъде многофункционална – планиран е партерен етаж с търговски площи, а останалите четири етажа и мансардният етаж ще бъдат офиси „Openspace“, клас А. Подземното ниво ще бъде паркинг за нуждите на сградата и технически помещения“, казва инвеститорът Величко Яков.

В бившата централа на тютюнева фабрика „Родопи“ от времето на социализма имаше много компрометирани части – строена в първоначалния си вид през 20-те години на ХХ век, в следващите години върху гредореда са наливани плочи, върху дървеното стълбище е изградено бетонно, стените и мазилките са полуразрушени.

Макар обектът да няма статут на единична културна ценност, той е част от групова недвижима културна ценност „Система от улични ансамбли Д по ул. „Иван Вазов“ и ул. „Цанко Дюстабанов“ и е разположен в средата на други единични паметници на културата, които формират автентичното застрояване на ул. „Иван Вазов“ в Пловдив. Затова и инвестиционният проект е съгласуван с НИНКН.