Забележителности

Духлата – най-дългата пещера в България

Перник е известен на всички с любопитни и хумористични факти. В община Перник обаче се намира и една интересна забележителност – пещера Духлата.

Духлата и интересното й име

Пещерата се намира в близост до село Боснек, община Перник. Това е югозападната част на планина Витоша. Името на пещерата идва от специфичния звук, който създава вятърът на самия й вход. Обявена е за природна забележителност през 1962 г. Дължината на Духлата е повече от 18 км. Това я прави най-дългата в България.

Тя е на шест етажа и представлява сложен лабиринт от пещерни системи. Заради това специалистите съветват да не се правят опити да влизате в нея, защото обектът е с множество тесни проходи и има опасност човек да заседне в тях. Внезапно покачване на нивото на водата също представлява голям риск. По тази причина тя е заключена за масовия турист, а и голяма част от нея още не е изследвана. Тя е необлагородена и  за да се избегнат инциденти с туристи пещерата е заключена. Влизането става с предварително записване в кметството на Боснек и само спелеолози или пещерняшки клубове имат достъп. Входовете на пещерата са заключени.

Духлата или Боснешката пещера

Духлата, известна още като Боснешката пещера, е създадена от подземните течения на река Струма. Водата е издълбала множество тунели, галерии, подземни езера и водопади изграждат вътрешността й. Пещерните образования и животинските видове изграждат една красива и вълнуваща картина на един различен свят.

Чрез воден път Духлата се свързва с близките две пещери Пепелянка и Академик. Реката на Академишките части, Голямата река и Реката на дъжда са сред основните водни артерии в пещерата. Посреща ни Чистилището – тесен и нисък, труден за преминаване няколкометров криволичещ тунел, се разкрива приказното подземно царство с цялото си великолепие: Тронната зала – истински каменен дворец. От тавана висят огромни скални полюлеи и феерични синтрови завеси, от пода стърчат кули, колонади. До Срязания сталактон проблясват бистрите води на малко езеро с калцитни рози. Между многбройните малки залички – Градината, Юфката и др., тайнствено лъкатушат тунели и придават особена прелест на пещерата.