Полезна информация

Какво представлява и съдържа готовия проект?

Проектната документация на всеки един готов проект се изработва на фаза Технически проект и включва следните части:

-Архитектура;

-Строителни конструкции;

-Водоснабдяване и Канализация /ВиК/;

-Електроинсталации /Ел/;

-Енергийна ефективност;

-Доклад за оценка на съответствие на част „Енергийна ефективност“;

– Вертикална планировка и трасировъчен план;

-Проект за озеленяване;

*-Проект пожарна безопасност: изисква се в някои случаи в зависимост от големината и категорията на обекта;

*-Проект за управление на строителните отпадъци /ПУСО/: изисква се за къщи надвишаващи 300кв.м.

*-Отопление, Вентилация и Климатизация /ОВК/: изисква се в някои случаи;

 

В обявените цени не са включени следните части, които зависят от конкретните особености на имота или не са задължителни:

**-Геодезическо заснемане: извършва се индивидуално, според съответния имот и се заплаща допълнително;

**-Геоложки доклад: изпълнява се при необходимост от сътветните специалисти и се заплаща допълнително;

**-Оценка за съответсвие на конкретния инвестиционен проект: не е задължителна част, извършва се от независима надзорна фирма по желание на клиента и се заплаща допълнително;

 

Така изработеният инвестиционен проект се внася в съответната община, на базата на което собственикът/инвеститор/възложител получава разрешение за строеж.

 

Към всеки проект клиентът ще получи триизмерни визуализации на сградата си, така че да придобие пълна представа както за външния вид (врати, прозорци, обеми, цветове, материали), така и за вписването на сградата към даденостите на конкретния терен и обкръжаваща среда.

 

По желание на клиента има възможност да се разработят и всякакви сгради и съоръжения на допълващо застрояване – зона за барбекю, гаражи, басейни, огради, складове, работилници, навеси и други.

По желание на клиента  можем да разработим и интериорен проект за някое помещение или цялото жилище, отговарящ на съответните предпочитания и вкус, срещу допълнително заплащане.

Виж също Каква е цената на готов проект?  и  Как да закупя готов проект?