Забележителности

Крепостта Перистера и легендите за ятото гълъби

Всеки, който влиза в Пещера, неволно натиска спирачката на колата. И това е защото остава безмълвен от гледката – кули и стени се издигат на хълм „Света Петка“. Спиращите дъха кули и стени на крепостта Перистера.

Крепостта Перистера и легендата за ятото гълъби

За името на крепостта съществува легенда, според която през 313 г., когато във Византийската империя било въведено християнството, местните обитатели трябвало да изберат на кой от хълмовете в околността да изградят църква. Така от хълма „Света Петка“ литнало ято гълъби. Името Перистера означава гълъб, гълъбово място (от гръцки).

Исторически данни и проучване

Археологическото проучване е позволило да се изясни почти изцяло историята на хълма „Света Петка“. В най-високата част на възвишението са групирани камъни с различна големина, от които един е с формата на гълъб. Този факт дава основание да се предположи, че мястото е било известно като свято още на траките, които са го превърнали в светилище.

Перистера представлява крепост с три пояса крепостни стени и шест отбранителни кули, разположени на най-вътрешната крепостна стена. Според археолозите е датирана към 4 век сл. Хр., като е съществувала поне до 7 век включително.

Крепостта Перистера заема целия хълм „Света Петка и има ясно обособени цитадела, вътрешен град и подградие, разположени на площ от около 15 дка. За сега са изяснени и частично реставрирани крепостните стени на цитаделата и на вътрешния град. Вероятно подградието е частично застъпено от съвременните улици и сгради на Пещера, включително и от пътя Пазарджик – Пещера, където е имало порта с арка, непосредствено източно под крепостта.

Интересна е северната порта на цитаделата, която е претърпяла поне две преустройства. Първоначално входът е бил на линията на куртината (крепостната стена), непосредствено до северозападния ъгъл. Вероятно е имало надвратна кула с правоъгълна форма, издадена към юг. По-късно, може би в началото на 6 век, е изградена мощна правоъгълна кула, с дължина запад – изток 11,30 м. На източна крепостна стена, северно от фасадата на югоизточната кула-църква, е оформен друг вход на крепостта.

Съвременната архитектурна реконструкция на укрепителната система на цитаделата на Перистера изцяло се основава на резултатите от археологическо проучване, като се придържа към автентичния вид на късноантичното съоръжение.