Архитектура

Небет тепе се превръща в атракция с европейски средства

Общинската администрация на Пловдив ще кандидатства за финансиране по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ с проект „По крепостните стени на Филипопол“. Процедурата има за цел да подкрепи недвижими културни ценности със световно и национално значение, притежаващи туристически потенциал. Средствата, които Пловдив може да получи са 9.8 млн. лева, с които да реставрира и експонира Небет тепе и Източната порта на Пловдив.

Небет тепе се превръща в атракция с европейски средства

Проектът за Небет тепе е дело на арх. Румяна Пройкова и тази седмица бе подложен на обществено обсъждане.

Идейната разработка предвижда да се постави конструкция от метал и стъкло над тайния вход на крепостта, за да предпази археологическите структури от дъждове и снегове. Римската кула от средата на I век пък ще бъде леко вдигната, но без сериозна намеса. Планирано е всички останки да бъдат консервирани и експонирани до нивата, на които са в момента. От западната страна на комплекса е предвидена панорамна тераса. Своеобразен атракцион ще бъдат експонираните археологически обекти. Помислено е и за светлинно-музикално оформление.

Към комплекса ще има обслужваща сграда с помпена станция, както и информационен център.

По време на общественото обсъждане на 7 януари граждани дадоха своите конструктивни мнения, които ще бъдат взети под внимание. А проектът ще бъде актуализиран. Така например ще се помисли за възстановяване на източния и северния подход към тепето.

Вход няма да има, но ще се мисли за ограда – с предпазна цел.

След промените в проекта, той ще бъде подложен на още едно обществено обсъждане. Едва след него ще може да се входират документите за кандидатстване по програмата „Региони в растеж“, чийто краен срок е 31 декември 2021 година.

Заедно с проекта за Небет тепе община Пловдив кандидатства и за финансиране експонирането на Източната порта. Общата рамка на финансирането е 9.8 млн. лева, като 85% е безвъзмездна помощ.

С реализацията на двата проекта местната администрация очаква 50 хиляди нови туристи да посетят Пловдив.

Снимки: община Пловдив.