Архитектура

Пасивна къща се появи и до Пловдив

Първата сертифицирана пасивна къща в България се намира в село Марково край Пловдив

Kъщата в Марково е първата сертифицирана пасивна къща в България и първата сграда със сертификат Passive House Plus на Балканския полуостров.

Къщата е с масивна конструкция и разгъната застроена жилищна площ от 220 кв.м. Обемът е компактен и всички детайли са решени така, че да бъдат избегнати термомостовете. Има много добра изолация и са използвани високоефективни прозорци с троен стъклопакет. Сградата е с контролирана вентилация на помещенията и с възстановяване на енергията от отработения въздух. Слънчеви колектори доставят енергията, необходима за гореща вода. Инсталирани са фотоволтаични панели, които допълнително намаляват потреблението на първична енергия.

Енергийните параметри на къщата в Марково, изчислени с PHPP9 (2015) са следните:

– Специфична нужда от енергия за отопление: 13 kWh/m2 годишно;
– Първична енергия за всички нужди: 42 kWh/m2 годишно;
– Резултат от тестa за въздухонепроницаемост n50 (Blower door тест): 0.46 h-1 (при допустим задължителен резултат за всяка пасивна къща не повече от 0.6 h-1).

За да се използва енергията на слънцето, сградата е ориентирана фронтално на юг, където имаме максимално остъкляване с прозорци. Гледката към Пловдив не е приоритетна, а тя се пада на север. Заради това в тази посока е предвидено минимално остъкляване, а на запад то дори напълно липсва, което пази от излишно прегряване през лятото.

За да бъде една къща пасивна, е необходимо тя да отговаря на няколко критерия – да е с изложение под опраделен ъгъл спрямо слънцето, да притежава елементи, като определен тип дограма, отопление, изолация и други. Неналичието на само един от тези фактори би означавало, че къщата не е пасивна.

Първоначалното вложение в подобна пасивна къща е по-голямо. Оскъпяването е с около 7-10 процента, в зависимост от индивидуалното желание на инвеститора, архитектурата и терена. Но инвестицията се връща във времето с по-малките сметки за ток.

Къщата образец в село Марково е втора по рода си. Първата е детска градина „Слънчо“, но тя не е жилищна сграда. Докато сградата в Марково е къща – пасивна къща.

Снимки: Pinterest.com.