Без категория

Пещера Орлова чука край Две могили

Пещера Орлова чука се намира в Дунавската равнина на около 40 км от Русе. Реално се намира на територията на община Две могили. До входа на пещерата води стръмна пътека с изградени стълби. От входната площадка се открива гледка към природен парк Русенски Лом и красивите скални забележителности наоколо.

Орлова чука – втората най-дълга пещера у нас

Пещерата е образувана в края на плиоцена и началото на кватернера, когато е представлявала корито на подземна река, издълбала местните крадни варовици и варовити пясъчници. Орлова чука представлява сложна система от тунели и зали. Таванът й представлява релеф от загладени форми, образувани от подземните водовъртежи.

Днес за посетителите са достъпни и осветени около 3 км от пещерата. От входа на Орлова чука се влиза в първата пещерна зала. Наричана е Концертна, защото заради добрата й акустика в нея често се изнасят концерти. Също така всяка година през месец август, по време на Събора на пещерата се изнася и празничен концерт. Именно в Концертната зала се намира Големият сталактит с височина 3,5 м и диаметър 50 см.

В пещерата има и много други интересни образувания – Динозавъра, Бухала, Костенурката и др. В Голямата галерия, която се намира на запад от Концертната зала, има множество красиво оформени синтрови езера.

Най-голямата и благоустроена зала в пещерата е Големите сипеи. По стените има синтрови образувания, в които, ако се вгледате, може да различите интересни форми, наподобяващи змия, футболист с топка и др. На дъното на залата има скални блокове, които вероятно са били срутени по време на силни земетресения. По дъното има и много остатъци от прилепен тор, тъй като залата е едно от любимите местообитания на прилепите в пещерата.

До Големите сипеи е разположена залата Малките сипеи. На запад от главната галерия започва тунел, на края на който се намира Космическата зала. При малката зала Почивка е оформен тунел, в края на който има калцитни кристали, които приличат на пукнатини.

Орлова чука е втора сред най-дългите пещери в България с обща дължина на галериите 13 437 м. Пещерата е открита през 1941 година. През 1957 година е благоустроена.