Архитектура

Центърът за върхови постижения в Пловдив с награда Сграда на годината 2022 г.

Новопостроеният научен комплекс на Центъра по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ), или Центърът за върхови постижения, в Пловдив е обявен за Сграда на годината. Наградата е в категория Социална инфраструктура – наука, култура и образование. Тя беше връчена на доц. д-р Васил Колев, мениджър проекти в ЦРСББ, по време на официална церемония в София.

Центърът за върхови постижения

Проектът ПлантаСИСТ е финансиран от Европейската комисия по програма „Хоризонт 2020“ с 30 млн. лв. Построеният Център за върхови постижения в Пловдив е изграден със съфинансиране в същия размер от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Кампусът се намира в район „Тракия“. Изграден е върху терен от 23 477 кв. м, предоставен безвъзмездно от Община Пловдив. Пълната разгърната застроена площ на сградата е 10 032,93 кв. м.

Идеята за създаване на Центъра и инициативата за създаване на консорциума зад проект ПлантаСИСТ e на координатора на проекта и директор на ЦРСББ – проф. д-р Цанко Гечев. През 2014 г. две утвърдени научни организации от Германия и още три от България се обединиха в консорциум. Целта му – създаване на Център за върхови постижения в растителните науки в Пловдив.

„Тази награда е признание за усилията на екипа ни. Но и за българската наука като цяло. България вече разполага с Център за върхови постижения в областта на растителната наука, който е без еквивалент за региона. Той е равностоен на утвърдените научни центрове за върхови постижения в световен мащаб. Страната ни вече е на картата на световната наука на най-високо ниво. Тепърва предстои да се утвърждава като притегателен център за висококвалифицирани учени от България и от цял свят, които ще реализират своите научни открития в родината ни“, заяви проф. д-р Цанко Гечев.

Сградата разполага с 6 изследователски лаборатории и 8 климатични помещения, оборудвани с технологии от най-ново поколение, както и с две оранжерии. Всяка оранжерия се състои от 12 секции с индивидуална климатизация. Административният корпус на сградата включва офиси, амфитеатрална конферентна зала с 300 места и 4 учебни зали с по 80 места.

В Центъра функционират научни отдели по Молекулярна физиология на стреса, Селекция и зеленчукови култури, Растителна клетъчна биотехнология, Растителна метаболомика, Биоинформатика и Технологичен трансфер и управление на интелектуалната собственост.

За краткия период от своето основаване до сега ЦРСББ е вече утвърден като водещ институт по растителни науки, с висока научна продуктивност и международна видимост. Понастоящем Центърът за върхови постижения е търсен партньор от български и международни организации за извършване на проектна дейност и услуги в областта на растителните биотехнологии, биоинформатиката и метаболомиката.