Архитектура

SkinOver Reed – алпийска къщичка от тръстика

Факултетът по архитектура и градоустройство на Университета в Щутгарт проектира малка сламена сграда във Форарлберг. Екипът от университета всъщност разработи и построи прототип на алпийска къщичка, покрита с тръстика. Проектът е наречен SkinOver Reed.

SkinOver Reed

Целта на проекта SkinOver Reed е откриването на устойчиви материали за използване при строителство в зони с висока надморска височина в австрийските Алпи.

Реално е проучена целесъобразността на тръстиката като фасада и покривни материали, особено в алпийските райони с голяма надморска височина.

Експериментаторите са се спрели на тръстиката, защото е въглеродно неутрален ресурс. Тя расте бързо, което прави технологичната верига много къса, генерира ниски вредни емисии и не замърсява. Доказателство за последното са и констатациите, че там, където тръстиката вирее, качеството на водата е добро и се осигурява естествена среда на много животни.

Дизайнът на SkinOver Reed

Разбира се дизайнът трябва да е подходящ за местоположението и за употреба. Така основният фокус в дизайна на тръстиковата алпийска къщичка е върху самия материал, използван за строеж.

Екипът използва мъртва тръстика в горната част. По този начин, освен че се набавя екологичен материал, се подпомага и растежът. При SkinOver Reed с тръстика са покрити покривът и фасадите. Къщичката е от дървена конструкция и с каменна основа. Екипът посочва, че в края на живота си като строителен материал тръстиката може да компостирана.

Снимки: Pinterest.com.